Elektroinstalace

Společnost AT Com a.s. realizuje kompletní práce v oboru elektro s hlavním zaměřením na dodávku elektroinstalačních prací na klíč. Pokud potřebujete realizovat elektroinstalace ve stávajícím objektu, vytvořit zcela nové rozvody elektroinstalačních sítí v novostavbě či jen upravit stávající rozvody, neváhejte nás kontaktovat a požádat o nezávaznou nabídku.

Technologické rozvaděče

Společnost AT Com s.r.o. patří k výrobcům rozváděčů nízkého napětí. Při dodávkách rozváděčů nízkého napětí se nám podařilo maximálně zkrátit proces od konstrukčního návrhu až po finální montáž rozváděče a uvedení do provozu.

1

Rozváděče řady EU jsou určeny pro rozvod elektrické energie nízkého napětí v průmyslu a zemědělství, dále jako technologické řídící rozváděče, rozvaděče pracovních strojů, rozváděče ochran, regulace a měření a rozváděče v občanské výstavbě. Variabilní systém umožňuje dodávat rozváděče pro prostředí základní, studené, mokré, prašné s prachem nehořlavým a prašné s nebezpečím hořlavých prachů (IP54).

Vyráběné rozváděče :

  • Nízkého napětí do 1000V (provedení skříňové a nástěnné)
  • Speciální, atypické vyrobené na základě požadavku zákazníka
  • Ovládací pulty a řídící skříně

Dodávané rozváděče jsou vyráběny podle :

  • Výkresové dokumentace a požadavků zákazníka
  • Platných ČSN a evropských norem
  • Technických podmínek výrobku

Pro výrobu rozváděčů jsou používány přístroje značkových tuzemských a zahraničních firem zaručující jejich spolehlivý provoz a schopnost konkurence na evropském trhu . Jednotlivé přístroje v rozváděčích jsou voleny na základě požadavků a potřeb jednotlivých zákazníků.

Zde naleznete ukázky některých našich technologických rozvaděčů:

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -

Image 4 -